Σχετικά με εμάς

Η Πρόκληση

Οι νέοι/ες χρειάζονται μια ακμάζουσα κοινωνία πολιτών και έναν πολιτικό χώρο όπου θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να αξιοποιούν πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα. Χρειάζονται ακόμη ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους προκειμένου να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία, να γίνουν αυτόνομοι/ες, καθώς και να συνεισφέρουν στην κοινωνία των πολιτών και στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής φίμωση της φωνής της νεολαίας περιορίζοντας τον πολιτικό χώρο και τη συμμετοχή της στη δημοκρατική ζωή. Οι νέοι/ες έχουν συχνά λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής και υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πανδημία COVID-19 και τα απαγορευτικά (lockdowns) που επιβλήθηκαν αύξησαν την κοινωνική απομόνωση και ίσως είχαν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των νέων.

Το έργο

Το έργο YOULead φιλοδοξεί να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημόσιο βίο, μέσω μη τυπικών δραστηριοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους/στις νέους/ες με λιγότερες ευκαιρίες. Παράλληλα, στοχεύει να εφοδιάσει τους/τις νέους/ες με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι νέοι/ες μέσω της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του έργου θα αναπτύξουν την ικανότητα να γίνουν φορείς αλλαγής. Το YOULead αφενός θα τους/τις ενθαρρύνει να γίνουν αρχιτέκτονες/ισσες της δικής τους ζωής, να ενδιαφερθούν για την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτονομία, να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και αφετέρου θα τους/τις εφοδιάσει με δεξιότητες ζωής ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου.

Πώς θα πετύχει το έργο YOUlead τους στόχους του;