Αποτελέσματα

Projects

Κατά την υλοποίηση του έργου YOULead, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα:

Πρόγραμμα Μαθημάτων/ Εκπαίδευσης για Νέους/ες

Θα βοηθήσει τους/τις νέους/ες να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη αντίληψη των βασικών θεμάτων και εννοιών που κυριαρχούν στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι απαραίτητα για την προώθηση μιας περισσότερο ενεργού στάσης στη δημόσια σφαίρα.

Αναφορές Χώρας

Οδηγός-Εργαλειοθήκη

Θα στηρίξει τους/τις νέους/ες και τους/τις εργαζόμενους/ες στον τομέα της νεολαίας και της νεολαίας στο να δραστηριοποιηθούν και να προβάλουν αποτελεσματικά τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους ώστε να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών. Η εργαλειοθήκη θα βοηθήσει τα εκπαιδευόμενα άτομα στα ακόλουθα: Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων/Δράσεων, Σχεδιασμός Εκστρατείας, Συνηγορία, Διαμεσολάβηση σε Συγκρούσεις, Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης και Δημόσια Ομιλία.

Διαδραστική Πλατφόρμα eLearning

Θα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων με υλικό ηλεκτρονικής μάθησης, όπως βίντεο, podcasts, παρουσιάσεις, εκθέσεις, online δημοσιεύσεις, blogs και χώρους συζήτησης (forums). Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να μάθουν με τον προσωπικό τους ρυθμό.